Chỉ liên hệ nếu bạn cần báo cáo bài viết bôi nhọ, sai sự thật, hoặc cần đặt quảng cáo trên henho.us, mọi thông tin khác chúng tôi sẽ không phản hồi.

Email: henhosauchin@gmail.com

Banner trên top: 400usdt/1 tháng (hiện mọi trang bao gồm cả mobile)

Catfish: 600usdt/1tháng (hiện mọi trang bao gồm cả mobile)

Bài stick: 100usdt/1 box /1 tháng

(Chỉ nhận thanh toán USDT )

VUI LÒNG ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI LIÊN HỆ!