• - Nghiêm cấm đăng ảnh khoe chim vi phạm sẽ bị xoá nick và toàn bộ bài viết.

    - Đăng bài sai chuyên mục sẽ bị xoá nick và toàn bộ bài viết.

    - Henho.LoL là tên miền mới nhất.

Giao lưu ảnh

Chia sẻ ảnh với nhau. Chỉ có thành viên mới xem được bài viết
Bên trên
Tắt QC