• - Nghiêm cấm đăng ảnh khoe chim vi phạm sẽ bị xoá nick và toàn bộ bài viết.

    - Đăng bài sai chuyên mục sẽ bị xoá nick và toàn bộ bài viết.

    Nhóm share hàng, và bốc phốt hàng lởm 👉 checkerviet

Quen chị MB dân Văn phòng Sài Gòn trên Facebook Ngày đầu đã lôi nhau đi Ks vì cùng sở thích. Chị rên nghe đã tai lắm.

Bên trên
Tắt QC