• - Nghiêm cấm đăng ảnh khoe chim vi phạm sẽ bị xoá nick và toàn bộ bài viết.

    - Đăng bài sai chuyên mục sẽ bị xoá nick và toàn bộ bài viết.

    Nhóm share hàng, và bốc phốt hàng lởm 👉 checkerviet

Lừa đảo SDT và ZALO 0385643134 lừa đảo - 2k4 Tìm boy chát sex là Lừa đảo

Bên trên
Tắt QC